Tarieven 2017

U vindt hier een overzicht van de tarieven voor (familie) graven, kindergraven, asbijzettingen en onderhoud op onze verschillende begraafplaatsen.

TARIEVEN 2017
Voor ondernemers die een uitvaart willen verzorgen, graag contact opnemen met kantoor: info@paxrkb.nl of 070-3503718. Ook voor overige vragen neemt u gerust contact op met ons kantoor. 

Download de brochure en tarieven van St. Barbara

Begraafplaats St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10, 2585 JB, Den Haag.

BIJZETTINGSKOSTEN
Inclusief max. 30 min. gebruik kapel/aula, 30 min. gebruik condoleancekamer, audio USB opname en luidklok, totaal 1½ uur.

FAMILIEGRAVEN
Zandgraven en kelders volwassenen € 980.00
Kind t/m 6 jaar € 360.00

GRAFRECHTEN (30 jaar)
Kosten voor het gebruik van een familiegraf:
Keldergraf in de Arcade of rond de Kapel € 12.000,00
Bijdrage voor nieuwe gedenksteen voor keldergraf in Arcade of rond Kapel € 1.500,00
Keldergraf € 5.220,00
Galerijgraf € 3.990,00
Zandgraf € 2.700,00
Graf voor kind t/m 6 jaar € 600,00
Urnentuin (20 jaar) voor 1 asbus € 850,00
Urnenmuur (10 jaar) voor 2 asbussen € 950,00

TARIEF VOOR EEN VERLENGING OF WEDERINKOOP VAN EEN GRAF OP AANVRAAG.

ASBUSBIJZETTINGEN

Voor de bijzetting in / op familiegraven incl. te verplaatsen grafbedekking € 390,00
Voor de 2e bijzetting in de urnenmuur € 160,00
Verstrooien van as in familiegraf € 160,00
De asbus bijzetting in de urnentuin en urnenmuur is inclusief onderhoud en exclusief naamsteentje / naamplaatje.


GEBRUIK KAPEL
Bij extra gebruik van de kapel: per ½ uur € 200,00

GEBRUIK KOFFIEKAMER
Bij extra gebruik van de koffiekamer: per ½ uur € 200,00

OPENINGSTIJDEN
De begraafplaats is geopend maandag t/m zondag van 9:00 tot 16:30 uur.

BEGRAFENISTIJDEN
Een begrafenis kan plaatsvinden op:
A. Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 15:30 uur, buiten deze uren worden de bijzettingskosten met 50% verhoogd.
B. Zaterdagtoeslag tussen 10:00 en 15:00 uur  € 500,00
Zaterdagtoeslag na 15:00 uur € 750,00

GEBRUIK KAPEL EN/OF KOFFIEKAMER (zonder begrafenis)
Maandag t/m zaterdag tot 15:30 uur, per ½ uur € 200,00
Zaterdagtoeslag € 500,00

VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERHOUDSKOSTEN € 62,00
De afkoop van de jaarlijkse onderhoudskosten is mogelijk op aanvraag.
U kunt naar de mogelijkheden informeren via info@paxrkb.nl of via 070 350 37 18.

OPGRAVINGSKOSTEN
Voor het opgraven van stoffelijke resten uit een familiegraf (na de verplichte wettelijke rusttermijn van 10 jaar) is per begraaflaag onderstaand bedrag verschuldigd:
1e begraaflaag € 500,00
2e begraaflaag € 645,00
3e begraaflaag € 755,00
4e begraaflaag € 925,00

AFNEMEN EN TERUGPLAATSEN VAN HET GEDENKTEKEN € 280,00
Voor bijzondere stenen of kelderzerken worden de kosten door de Stichting bepaald. Tarief op aanvraag.

Voor het plaatsen van het gedenkteken is verschuldigd € 135,00
Vervolgwerkzaamheden € 30,00

HET GROEN MAKEN VAN HET GRAF € 75,00

OVERBOEKINGSKOSTEN / AKTE VAN AFSTAND

Overschrijven van de eigendomsrechten op een graf € 75,00
Akte van afstand € 75,00

ALLEEN VOOR ONDERNEMERS

AANVRAAGFORMULIEREN

Voor de aanvragen tot het begraven dienen, ter voorkoming van vergissingen, uitsluitend de door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier met gegevens, het burgerlijk consent, het wettelijk registratienummer en, indien van toepassing, de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het familiegraf d.m.v. de fax of email moeten worden toegezonden. 

Hier vindt u het formulier online: http://www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl/tarieven/opdracht-tot-begraven-0

KISTMAAT
Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210x75 cm? Geef de afwijkende afmetingen direct bij de melding aan ons door! Anders zou er een te klein graf kunnen worden gemaakt. De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf, worden dan aan u doorberekend.

Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 25 augustus 2003 onder nr. 84 / 2003.

Deel dit bericht

U bent hier